Reklamační podmínky

Reklamační řád maloobchodního e-shopu

Prodávající: BATMAN BIKE s.r.o., IČ 25552171, DIČ CZ25552171Sídlo: Mladcovská 388, Zlín 760 01

Provozovna (korespondenční adresa): Mladcovská 388, Zlín 760 01

Provozovatel je registrován pod spisovou značkou odd. C, vložka 32905 ze dne 27.1.1999 u Městského soudu v Brně


Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).


Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.


1. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

2. Zjištěné vady oznámí spotřebitel prodávajícímu buď e-mailem info@batman-bike.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí spotřebitel uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

3. Spotřebitel má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 9:00 do 17:00 v reklamačním oddělení provozovatele na výše uvedené adrese.

4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby spotřebitel prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby spotřebitel v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou spotřebitelem, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že spotřebitel požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Podmínky pro přijetí zboží na reklamaci:


1. K reklamovanému zboží přiložte kompletně vyplněný formulář BATMAN BIKE - Reklamační list s číslem faktury / prodejky/.

2. Pokud přísluší ke zboží záruční list, bude dodán se zbožím, aby bylo možno provést zápis o výměně nebo opravě.

3. Vada, pro kterou je zboží reklamováno bude podrobně popsána v „Reklamačním listu“ a na zboží označena, pokud to je možné.


Bez výše uvedených průvodních dokladů, nebude zboží přijato do reklamačního řízení.